Babban masu tallafa mana

yadda zaɓi yake aiki2

kasashen tashoshi